چرخ راسته دوز Jack مدل ۹۱۰۰B

چرخ راسته دوز Jack مدل ۹۱۰۰B

  • موتور داخل بدنه
  • ۷۱ درصد مصرف برق کمتر
  • تنظیم موقعیت سوزن زن
  • دارای چراغ LED