چرخ زیکزاک Jack مدل ۸۰۰D

چرخ زیکزاک Jack مدل ۸۰۰D

  • موتور داخل بدنه
  • ۷۱ درصد مصرف برق کمتر