چرخ دکمه دوز سه کاره Jack مدل T1377E

چرخ دکمه دوز سه کاره Jack مدل T1377E