چرخ دو پایه Jack مدل ۶۳۸۰E

چرخ دو پایه Jack مدل ۶۳۸۰E

موتور داخل بدنه

۷۱ درصد مصرف برق کمتر