چرخ دو سوزن دو ماکوی اتوماتیک Jack مدل ۵۸۷۵۰D

چرخ دو سوزن دو ماکوی اتوماتیک Jack مدل ۵۸۷۵۰D

مجهز به نخ قطع کن و پایه بلند کن