دیگ بخار گازی بکو

  • ۶۰ لیتری
  • تمام اتوماتیک
  • با قابلیت اتصال تا ۱۰ دسته اتو
  • مجهز به سیستم ST و NG رسوب گیر مغناطیسی
  • مجهز به سیستم پرشر سوئیچ اضطراری جهت ایمنی بیشتر
  • مجهز به سیستم هوشمند صوتی در هنگام بروز مشکلات فنی