خدمات

  • گارانتی متنوع برای تمامی محصولات
  • تامین تمامی قطعات
  • ارائه خدمات میزهای مکش و دیگ های بخار در محل
  • دیگ بخار :  ۲ سال گارانتی ۱۰ خدمات پس از فروش
  • اطو :  ۶ ماه تا یکسال گارانتی
  • میز مکش : یکسال گارانتی موتور